Co je EAN a kde ho najdu?

EAN je 18místné identifikační číslo odběrného místa, na kterém odebíráte elektřinu. Zkratka pochází z anglického spojení European Article Numbering. Kód EAN najdete ve smlouvě nebo ve vyúčtování. Slouží k jednoznačné identifikaci odběrného místa a při přepisu kód přechází na nového zákazníka. 

Co je EIC a kde ho najdu?

EIC je 16místné identifikační číslo odběrného místa, na kterém odebíráte plyn. Zkratka pochází z anglického spojení Energy Identification Code. Kód EIC najdete ve smlouvě nebo ve vyúčtování. Slouží k jednoznačné identifikaci odběrného místa a při přepisu kód přechází na nového zákazníka. 

Co je číslo místa spotřeby a kde ho najdu?

Místo spotřeby je další identifikátor odběrného místa. Na jednom místě spotřeby může být víc EAN a EIC kódů. Číslo místa spotřeby najdete na smlouvě i na vyúčtování za energie. Rychle ho zjistíte i na zákaznickém portálu Energie24 nebo v naší mobilní aplikaci.

Co je stav elektroměru a kde najdu výrobní číslo?

Stav elektroměru je důležitý údaj pro správný odečet spotřeby elektřiny. Nejvíc zákazníky zajímá odečet spotřeby na vysokém a v případě dvoutarifního elektroměru i na nízkém tarifu (NT), lidově označovaném jako „noční proud“. U jednotarifního elektroměru na něm najdete jenom jeden číselník, a to pro vysoký tarif (VT). Pokud máte dvoutarifní elektroměr, spotřebu ve vysokém tarifu odečtete v horním číselníku a spotřebu v nízkém tarifu v dolním číselníku. V případě, že jsou číselníky vedle sebe, číselník vlevo (označený I.) uvádí vysoký tarif a číselník vpravo (označený II.) nízký.

Stav elektroměru

Další údaj, který zákazníci potřebují, je výrobní číslo. To najdete nejčastěji vedle písmena N nebo Nr.

Kromě statických elektroměrů instaluje distributor i další, modernější typy. Pokud potřebujete víc informací o tom, jak přečíst údaje o spotřebě nebo výrobním čísle, obraťte se přímo na něj:

E.ON Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce a.s.
PREdistribuce a.s.

Co je stav plynoměru a kde najdu výrobní číslo?

Stav plynoměru je důležitý údaj pro správný odečet spotřeby plynu. Na přístroji najdete jenom jeden číselník, na kterém se při spotřebě načítají číslice. Vždycky se opisují jen číslice před desetinnou čárkou.

Stav plynoměru

Další údaj, který zákazníci potřebují, je výrobní číslo. To najdete nejčastěji vedle písmena No nebo Nr.

Pokud se vám nedaří údaje z plynoměru přečíst, obraťte se prosím na svého distributora:

E.ON Distribuce, a.s.
RWE GasNet, s. r. o.
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Co je hodnota jističe?

Velikost jističe závisí na elektrických zařízeních, která zákazník používá. Pro energeticky výkonné spotřebiče je lepší mít vyšší jistič, aby mohla všechna zařízení bezproblémově fungovat. Jistič chrání odběrné místo před přetížením.
Hodnotu jističe najdete ve smlouvě, na vyúčtování nebo v rozvodné skříni. Rychle ji zjistíte i na zákaznickém portálu Energie24 nebo v naší mobilní aplikaci. Skládá se z počtu fází a ampér. Například 1x16A nebo 3x20A.

Co je distribuční sazba?

Distribuční sazba říká, jakým způsobem využíváte elektřinu na svém odběrném místě. Sazby přiznává distributor podle toho, jaké spotřebiče používáte a jestli splňujete podmínky pro přiznání konkrétních sazeb.
Distribuční sazbu najdete ve smlouvě nebo ve vyúčtování, na zákaznickém portálu Energie24 nebo v naší mobilní aplikaci.
Sazby jsou jiné pro domácnosti a podnikatele a můžeme je rozdělit na jednotarifní a dvoutarifní.

Sazby pro domácnosti

Distribuční sazba Na co se daná sazba použivá?
D 01d

jednotarifní sazba pro odběrná místa s nižší spotřebou elektřiny, jako třeba menší domácnosti, chaty nebo garáže

D 02d

jednotarifní sazba pro klasické domácnosti s běžnými spotřebiči

D 25d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají elektrický akumulační spotřebič k vytápění nebo pro ohřev vody, například bojler

D 26d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají elektrický akumulační spotřebič k vytápění s větší spotřebou

D 27d

dvoutarifní sazba pro zákazníky, kteří vlastní nebo užívají elektromobil

D 35d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají smíšený systémem elektrického vytápění (kombinace akumulačního a přímotopného), sazbu už nenabízíme

D 45d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají k vytápění přímotopné elektrické spotřebiče, sazbu už nenabízíme

D 55d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají k vytápění tepelné čerpadlo, sazbu už nenabízíme

D 56d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají k vytápění tepelné čerpadlo, sazbu už nenabízíme

D 57d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají smíšený systém elektrického vytápění (kombinace akumulačního a přímotopného), nebo odběrná místa využívající k vytápění přímotopné elektrické spotřebiče nebo tepelné čerpadlo

D 61d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která jsou využívána převážně o víkendech

Sazby pro podnikatele

Distribuční sazba Na co se daná sazba používá?
C 01d

jednotarifní sazba pro odběrná místa s nižší spotřebou elektřiny

C 02d

jednotarifní sazba pro odběrná místa se střední spotřebou elektřiny

C 03d

jednotarifní sazba pro odběrná místa s vyšší spotřebou elektřiny

C 25d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají elektrický akumulační spotřebič k vytápění objektu nebo pro ohřev vody

C 26d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají elektrický akumulační spotřebič k vytápění objektu s větší spotřebou

C 27d

dvoutarifní sazba pro firmy, které vlastní nebo užívají elektromobil

C 35d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa s hybridním elektrickým vytápěním, sazbu už nenabízíme

C 45d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa s přímotopným elektrickým vytápěním, sazbu už nenabízíme

C 46d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají smíšený systém elektrického vytápění (kombinace akumulačního a přímotopného), nebo odběrná místa využívající k vytápění přímotopné elektrické spotřebiče nebo tepelné čerpadlo

C 55d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem, sazbu už nenabízíme

C 56d

dvoutarifní sazba pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem kryjícím minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu, sazbu už nenabízíme

C 60d

speciální sazba pro neměřené odběry, například hlásiče policie nebo poplachové sirény

C 61d speciální sazba pro neměřené odběry, sazbu už nenabízíme
C 62d speciální sazba pro veřejné osvětlení
Co je vysoký a nízky tarif?

Nízký tarif, lidově nazývaný „noční proud“, je levnější a můžou ho mít jen zákazníci s dvoutarifní distribuční sazbou. Ti elektřinu nevyužívají jen pro svícení a vaření, ale třeba i na topení, ohřev vody nebo dobíjení elektromobilu. Nízký tarif platí jen ve stanovených hodinách v průběhu dne. Počet těchto hodin závisí na distribuční sazbě. Časy platnosti nízkého tarifu si zákaznici zjistí u svého distributora. Ostatní zákazníci s jednotarifními distribučními sazbami odebírají elektřinu pouze ve vysokém tarifu.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem energií?

Dodavatelem elektřiny nebo plynu je společnost, která obchoduje na trhu s energiemi a svým zákazníkům nabízí elektřinu a plyn za obchodní ceny. Dodavatele si může každý zákazník sám vybrat. Se zákazníky komunikují hlavně dodavatelé, kteří s nimi uzavírají tzv. smlouvy o sdružených službách na dodávku energie. Ty obsahují části potřebné pro distributora, aby nemusel zákazník řešit jednu věc na dvou místech. Jedním z dodavatelů je i E.ON Energie, a. s.
Distributor se stará o dopravu elektřiny nebo plynu na odběrné místo. Je to společnost, která vlastní a spravuje elektrická vedení nebo plynovody. Ceny za distribuci jsou regulovány a dodavatel, tedy obchodník s energiemi, s nimi nemůže nic dělat. Distributora si zákazník nemůže vybrat sám, vychází z polohy jeho odběrného místa. V elektřině jsou hlavními distributory E.ON, ČEZ a PRE. V plynu pak E.ON, innogy - Gas Net a Pražská plynárenská.